Paso a nivel de Salvaterra
por BNG

Antigo paso a nivel en Salvaterra onde na actualidade está o subterráneo.