Banda de Música
por Antonio Fontán

O 29 de Xullo de 1956