Na barca
por Antonio Fontán

O 29 de Xullo de 1956, por Teáns.