San Roque de Cabreira
por Lazoiro

Procesión de San Roque de Cabreira. José Vaqueiro Fandiño.