Nos penedos
por Ninguén

Descansando nos penedos en Lourido