Sulfatando as viñas
por Noli

Sulfatando as viñas, coa igrexa ao fondo.