Tarefas no campo
por Noli

Mulleres transportando coa cabeza sacos.