Transbordo no río Miño, no transcurso da Festa do viño en Salvaterra de Miño.