Muiño en Oleiros
por BNG

Muiño localizado xunto a ponte de Ferrón, por donde paso o río Mendo.