Familia da Costa
por Francisco Montes Ojea

Familia da Costa, na igrexa da parroquia de Oleiros, coa entrada do cemiterio en primeiro plano, no ano 1961.