Campo de fútbol de Alxén no ano 1985 e a construción na casa de Avelino, no barrio de Pazos Altos.