Praza do Castelo
por BNG

Antiga casa do concello, que ofreceu os seus servizos ata 2003, cando se realizou a inauguración da casa actual, tras doce anos de traballo.