Indian Big Chief
por Ninguén

A partir de 1918, ao final da I Guerra Mundial, Indian atopábase nunha situación financeira delicada, a pesar diso, seguiu producindo grandes modelos como a Big Cheif do ano 1924. Esta fotografía corresponde a un veciño de Fornelos coa súa motocicleta na década dos 40.