Entroido de San Blas en Corzáns no ano 1992. Fragmento dun vídeo de preto de dúas horas.