Gaiteiros no Festival da Poesía
por SCD Salvaterra

Grupo de gaiterios na praza do Castelo