Álvaro Cunqueiro en Salvaterra
por BNG

Nesta fosto sae D. Antonio, probablemente de alcalde no 1952 con, Alvaro Cunquero, pero non se pode garantizar que sexa el. Como curiosidade: Álvarez Blazquez era escritor, facia as actas da festa do viño en forma literaria. Viña xente moi importante das letras galega a festa do viño.