Artilleiro
por Antonio Fontán

Lugar descoñecido, 38-39 por Alfonso Fontán