Autoridades de Salvaterra
por BNG

Autoridares do pobo. Banda de Música. D. Antonio. Mírase o HOtel Miño (donde era cafetería nosolo, subida castelo)