Autoridades por Salvaterra
por BNG

D. Antonio, Cura de Monçao, Ins. Policia, Pai de nahir, Rozas. Mirase a praza de abastos en concreto a zona onde actulamente esta a Óptica Mirador.