Casa de M.Bertolo
por BNG

Casa de M.Bertolo. Na porta dereita vendian pan, en frente era actualmente atopase a perruqueria espellos