Escola en Meder
por Antonio Fontán

Escola no barrio de Covelo en Meder no ano 1984