Excursión á Toxa
por Pablo Ocampo

Excursión á Toxa por veciños de Alxén