Homes de traxe
por BNG

Alcalde D Antonio Gonzalez e Gonzalez. Inspector policia. Pai de Nahir Presa, GObernador. Tenente de alcalde: Jaime (dono do baixo onde actualmente está a Taskatenda). FOto no lugar onde está a policia, pero era outro edificio.