Inauguración da Casa Médica
por BNG

Era pública, médico do momento D. Angel Gonzalez. Cómpre revisar a década. Este edifició atopase actualmente na rúa Marqués de Viana