Procesión do Carme
por A Lucerna

Procesión do Carme en 1960 con Pepe Barreiro