Procesión do Carme
por A Lucerna

Procesión do Carme diante casa de Tieles 1917