Rapazes no castiñeiro
por BNG

José “Carapucha”, Muchi, Cristina….. Castiñeiro entre a Iglesia e a finca de Caudeira (coñecida tamén como a finca da casa do conde que agora xa non esta) Nese espazo na festa do cristo o bar tablón puña ali o bar.