Barca no Miño con pasaxaeiros, no ano 1928
por Foto Alianza

Unha barca no río Miño con dez persoas a bordo, no ano 1928, o lugar aínda no esta localizado.