Comunión en Alxén
por Angelita

Imaxe na entrada do cemiterio, rapazas e rapaces. 1969