Nevarada en Alxén
por Angelita

Casemiro, e o seu fillo máis vello Ismael nas escaleiras, todo nevado.