O que leva o bastón e D. Antonio Alvarez Gonzalez, Alcalde en 1952 e 1976