Grupo de xente brindando nas festas de Alxén, mulleres por un lado e homes por outro