Comisión de Festas de Alxén, ano 1950 aproximadamente.