Esquerda: Charroni, fundador e apasionado do equipo de fútbol. Rucas, Tito de nelo. Campo de Fornelos.