Nevada que caeu sobre os anos 1978, palleiro na casa de Sonia