Procesión de San Roque á altura do cruceiro. José Vaqueiro Fandiño.