Vese a casa onde estivo EAM e tamén as Covas de Dona Urraca con Tellado. Aínda non estaba o Concello Construido