Subida ao castelo de Salvaterra e xardíns. Apréciase o Casino (esquerda) e o Hotel Miño (dereita)