0 Década dos 30 Décadas Oleiros Tódalas parroquias

Familia de Alonso Fontan en Teáns 2

0 Década dos 40 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

As murallas dende a rúa Suso Vaamonde

0 Década dos 50 Décadas Oleiros Tódalas parroquias

A escola de Oleiros

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Xentes de Salvaterra cruzando na barca

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Cruzando en barca no río Miño

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

A praza do Castelo de Salvaterra

0 Década dos 20 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Traballadores do tren

0 Década dos 70 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Paso a nivel e parada de taxis

0 Década dos 70 Salvaterra Tódalas parroquias

Autoridades en Salvaterra