0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Corpus en Ponteareas

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Corpus en Ponteareas

0 Alxén Década dos 80 Décadas Tódalas parroquias

Casa de Concha, en Alxén

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Brindando nas festas de Alxén

0 Exposicións

Exposición Memoria de Salvaterra 2015

0 Exposicións

Exposición Historia do Fútbol en Salvaterra 2018

0 Exposicións

Exposición Xentes da Raia 2017

0 Exposicións

Exposición do patrimonio proxecto Uma 2018

0 Exposicións

Exposición A Nosa Memoria 2016

0 Exposicións

Exposición O Rio Miño 2017