0 Corzáns Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Inauguración Electrificación en Corzáns

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaces no castiñeiro das murallas

0 Década dos 60 Décadas Fornelos Tódalas parroquias

Equipo de Fútbol San Lorenzo

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Procesión en Salvaterra

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Equipo de fútbol San Lorenzo

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaza diante dunha moreira

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Equipo de Fútbol de Salvaterra en Dextros

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Cazadares ao lado do bar Tablón

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Comisión de Festas de Salvaterra 1960

0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Veciños de Alxén