0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Festa da Rocha no 1962

0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Palco da Música en Alxén

0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Boda veciñas de Alxén

0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Veciños ao carón do muro