0 Décadas Lourido Tódalas parroquias

Sulfatando as viñas en Lourido 2, ao fondo a igrexa

0 Década dos 30 Décadas Lourido Tódalas parroquias

Rapaza cun año

0 Década dos 30 Décadas Lourido Tódalas parroquias

Subidos aos penedos de Lourido

0 Década dos 30 Décadas Lourido Tódalas parroquias

Co gando polo monte de Lourido

0 Década dos 50 Décadas Fornelos Lourido

Estrada Fornelos – Lourido