0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Cazadares ao lado do bar Tablón

0 Década dos 70 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Veciño con meducos de palla

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaces nunha moto

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Comisión de Festas de Salvaterra 1960

0 Década dos 70 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Baila na Praza do Castelo

0 Década dos 70 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Nenos na escola do Alto do Galo

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Parellas bailando nas festas