0 Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Cruceiro da parroquia de Vilacoba

0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba nos anos 70

0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba anos 70

0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Casa da Penela, en Vilacoba

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Veciño de Vilacoba reparando coches

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba 2

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

María do Tarendo ao lado dunha meda de Herba

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Loba morta en Vilacoba

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Excursión do coro ao aeroporto de Peinador