Alcalde D Antonio Gonzalez e Gonzalez. Inspector policía. Pai de Nahir Presa, Gobernador. Tenente de alcalde: Jaime. Foto no lugar onde está a policía, pero era outro edificio.

imaxe cedida por: BNG