D. José Ojea con Blanco, Hermandad de labradores y ganaderos (San Lorenzo), Casa Sindical. Nesta casa fíxose a primeira Festa do Viño do Condado., vendíanse produtos para o campo.

imaxe cedida por: BNG