0 Década dos 40 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapazas na ribeira do Miño

0 Década dos 40 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Homes posando para foto en Salvaterra

0 Década dos 40 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Autoridades en Salvaterra

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Xente emigrada en Bos aires

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

José Ojea, a súa muller e amigos

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

José Ojea e Carlos Estévez Montero

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

José Ojea e o Gobernador na Casa en Alxén

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Don Fernando con José Ojea de Alcalde