0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

José Ojea, a súa muller e amigos