0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Grupo de amigos na actual estrada do Xulgado de Paz

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Brindando nas festas de Alxén